07Dalslandsstugan

10 DAL BILD 1

Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts samman till olika typologier med stark relation till landskapet. Generella byggnadselement som får specifika uttryck från de olika tomterna. På samma sätt som Dalslandsstugan har/hade en flexibilitet med sin timmerkonstruktion som monterades, plockades isär och flyttades vid behov, är tanken att detta moderna typhussystem ska vara flexibelt efter våra behov, önskemål och förändringar idag. Byggnadselementens sammansättning beror på platsspecifika faktorer som terräng, ljus, kontext, energieffektivitet och utsikt samt programspecifika krav relaterat till ett boende för en familj. Förslaget vill lyfta fram möjligheten att skapa sitt eget boende utifrån vad ett enfamiljshus önskas vara och visa på möjligheter att starkt koppla typhuset till potentiell tomt vid vatten.

  • Year: 2015
  • Type: Residental
  • Location: Dalsland
  • Category: Open competition
10 DAL TEG 3

TYPE A

10 DAL TEG 10

TYPE B

10 DAL TEG 17

TYPE C

10 DAL TEG 13

TYPE D

10 DAL TEG 6

TYPE E