60Resecentrum

220218 skellefteå resecentrum

Recentrum utgör mittpunkten och centrum för den nya bebyggelsen längs Södra Järnvägsgatan. Recentrums huvudbyggnad i två plan förbinder den övre järnvägsnivån och den undre nivån mot Södra järnvägsgatan. Mot söder vetter en generös och välkomnande fasad mot stadens nya viktiga stråk, Trädgårdsgatan. Byggnaden ansluter till en torgbildning som binder ihop recentrum och Sara kulturhus norra entré. En generös tunnel för gående och cyklister leder under järnväg och järnvägsleden till Norrböle.

  • Year: 2023
  • Type: Infrastructure
  • Location: Skellefteå
  • Category: Invited competition
  • Team: Ove Nilsson
60 FASAD TUNNEL
60 FASAD SJ
60 STATIONEN BW
60 BILD BUSS